ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ
Datum
Kategorie
PRIVATE ARBEITEN
Über das Projekt

Κατασκευή – Διαρρύθμιση και εξοπλισμός  των Συστεγασμένων Φαρμακείων Ελένης Νικολαίδου – Μάρθας Τσαχαλίδου Ο.Ε επί της οδού Φράγκων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.