ΠΡΟΦΙΛ

abetosatee-about-our-company-lr

Η εταιρεία «Α. ΜΠΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» είναι συνέχεια της Ανώνυμης Τεχνικής Εμπορικής Εταιρείας «Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ – Α. ΜΠΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» η οποία ιδρύθηκε από τον Αθανάσιο Μπέτο, διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Πολυτεχνείου Μονάχου και τον Γεώργιο Δημητριάδη, διπλωματούχο Πολιτικό Μηχανικό του Α.Π.Θ.

 

Με κύρια δραστηριότητα στο χώρο των δημόσιων και ιδιωτικών τεχνικών έργων από το 1982, η εταιρεία ασχολείται με την κατασκευή όλων των τύπων δημοσίων έργων, οδοποιίας, υδραυλικά αλλά κυρίως οικοδομικά. Παράλληλα ασχολείται με τη κατασκευή ιδιωτικών έργων εργοστασίων, πολυτελών κατοικιών και καταστημάτων κ.λπ.

 

Η στελέχωση της εταιρείας αποτελείται από άριστα ειδικευμένο και έμπειρο προσωπικό στο οποίο περιλαμβάνεται τόσο το επιστημονικό όσο και το τεχνικό και εργατικό δυναμικό. Η επιλογή των συνεργατών της γίνεται με γνώμονα την άρτια τεχνική κατάρτιση, το ήθος και την αξιοπιστία τους.

 

Στόχοι της «Α. ΜΠΕΤΟΣ Α.Τ.Ε.Ε.» παραμένουν η απόλυτη ασφάλεια των κτιρίων της και η κατασκευή τους με βάση τους νεότερους Ευρωπαϊκούς κανονισμούς. Έτσι στα έργα αξιοποιούνται οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (γεωθερμία, φωτοβολταϊκά, ηλιοθερμία, κ.α.), ο κτιριακός αυτοματισμός (BMS, KNX), κ.λπ. Η δημιουργία έργων υψηλής ποιότητας και αισθητικής, η αξιοπιστία και η συνέπεια είναι τα εχέγγυα της εταιρείας.