ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ
Date
Category
PRIVATE PROJECTS
About This Project

Κατασκευή – Διαρρύθμιση και εξοπλισμός  των Συστεγασμένων Φαρμακείων Ελένης Νικολαίδου – Μάρθας Τσαχαλίδου Ο.Ε επί της οδού Φράγκων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.