ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΚΑΤ΄ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 4ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΕΛΦΩΝ 150

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Σχετικά με το έργο

Η προσθήκη που κατασκεύασε η εταιρεία μας κατασκευάστηκε για να αποκτήσει το 4ο Δημοτικό Σχολείο τους απαιτούμενους λειτουργικούς χώρους για την κάλυψη των επιτακτικών αναγκών εξυπηρέτησης του μαθητικού δυναμικού του, σύμφωνα με τις νέες προδιαγραφές των διδακτηρίων. Στο υπόγειο του κτηρίου υπάρχουν οι Η/Μ εγκαταστάσεις και αποθηκευτικοί χώροι. Στο Ισόγειο του κτηρίου υπάρχει αίθουσα πολλαπλών χρήσεων , χώροι υγιεινής μαθητών και ΑΜΕΑ. Στον όροφο υπάρχουν τέσσερεις αίθουσες διδασκαλίας , το γραφείο των καθηγητών και οι χώροι υγιεινής που εξυπηρετούν τους καθηγητές.
Επίσης έγινε η αναβάθμιση του παλαιού κτηρίου που στέγαζε το 4ο Δημοτικό Σχολείο.
Ο βαθμός της ενεργειακής απόδοσης του κτηρίου είναι άριστος και κατατάσσει το κτήριο στην ενεργειακή κλάση Α+. Είναι το πρώτο Δημόσιο κτήριο στη Θεσσαλονίκη που κατατάσσεται στην ενεργειακή κλάση Α+.