ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΟΙΚΟΤΡΟΦΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΙΧΝΗ

Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σχετικά με το έργο

Κέντρο Προεπαγγελματικής Κατάρτισης Οικοτροφείου στην Πολίχνη