ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ

Δήμος Κασσανδρείας
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή Διοικητηρίου Δήμου Κασσανδρείας