ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΑΓΧΙΑΛΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

Ημερομηνία
Κατηγορία
ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΑ – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ, ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχετικά με το έργο

Πρόκειται για κατασκευή σύγχρονου εργοστασίου με μεταλλική κατσκευή και πάνελ, έκτασης 6οοο τ.μ., με διόροφα γραφεία. Το εργοστάσιο κατασκευάζει εσωτερικά ξύλινα κουφώματα και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας.