ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΤΣΟΥ ΜΕ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΕΩΣ
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ – ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΠΕΖΟΔΡΟΜΗΣΕΙΣ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ
Σχετικά με το έργο

Ο υπόγειος σταθμός αυτοκίνητων 123 θέσεων , είναι κατασκευασμένος κάτω από την πλατεία Γάτσου της Νεάπολης Θεσσαλονίκης.
Διαθέτει τρεις υπόγειους ορόφους, με δομικά στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα και μόνο οι ελαφρές υπερκατασκευές της επικάλυψης, που αποτελεί ταυτόχρονα και το δάπεδο της πλατείας, είναι μεταλλικές.
Η ανάπλαση της πλατείας Γάτσου περιελάμβανε την διευθέτηση της κυκλοφορίας των οχημάτων της περιοχής , βάσει της αντίστοιχης μελέτης, και την επιφανειακή διαμόρφωση της πλατείας με την δημιουργία μεταλλικών στεγάστρων, καθιστικών και χώρων πρασίνου.
Το έργο είναι μελέτη – κατασκευή. Την αρχιτεκτονική μελέτη εκπόνησε το γραφείο αρχιτεκτόνων ΝΙΚΗΦΟΡΙΔΗ – CUOMO.