ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΙΔΙΩΤΗΣ
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΡΓΑ
Σχετικά με το έργο

Κατασκευή – Διαρρύθμιση και εξοπλισμός  των Συστεγασμένων Φαρμακείων Ελένης Νικολαίδου – Μάρθας Τσαχαλίδου Ο.Ε επί της οδού Φράγκων στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.