ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΟΡΕΑ ΠΡΟΕΝΤΕΤΑΜΕΝΗΣ ΓΕΦΥΡΑΣ ΣΤΗ Χ.Θ 2+800 ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΞΑΝΘΗΣ
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΔΙΑΦΟΡΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ
Σχετικά με το έργο