ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ

Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ.
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΥΓΕΙΑΣ
Σχετικά με το έργο

Το Περιφερειακό εργαστήριο Δημόσιας Υγείας (Π.Ε.Δ.Υ.) Θεσσαλονίκης κατασκευάστηκε στο οικόπεδο του Γ.Ν.Θ. «Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» για να αποτελέσει το κέντρο ελέγχου τροφίμων και ποτών στην Βόρεια Ελλάδα. Αποτελείται από υπόγειο , Ισόγειο και Α΄όροφο ,συνολικής επιφάνειας 1.100 m2.
Η εταιρεία μας εκτέλεσε και αποπεράτωσε πλήρως όλες τις οικοδομικές και Η/Μ εργασίες του κτηρίου. Επίσης ανέλαβε την προμήθεια και εγκατάσταση όλου του εξειδικευμένου εργαστηριακού εξοπλισμού που απαιτείται για την εύρυθμη λειτουργία των εργαστηρίων. Οι Η/Μ εργασίες του έργου ήταν εξειδικευμένες (αντίστροφη όσμωση, βιολογικός καθαρισμός βαρέων μετάλλων, εργαστηριακός εξοπλισμός ελέγχου ποιότητας τροφίμων και ποτών κλπ).