ΚΤΙΡΙΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Ημερομηνία
Κατηγορία
ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΑΥΞΗΜΕΝΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΘΕΑΤΡΑ - ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΙ - ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΙ ΧΩΡΟΙ
Σχετικά με το έργο

Το κτίριο στεγάζει όλες τις υπηρεσίες του ΤΕΕ/ΤΚΜ και βρίσκεται επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου 51.
Φορείς του έργου ήταν η Δ.Τ.Υ.Ν.Α.Θ και το T.E.E/T.K.M., και η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 6.100.000,00 Ευρώ.
Η εταιρεία μας κατασκεύασε το κτίριο ΤΕΕ/ΤΚΜ στην Θεσσαλονίκη, το οποίο κατασκευάστηκε σύμφωνα με μελέτη που επιλέχθηκε μετά από διεθνή διαγωνισμό και αποτελεί ένα ιδιαίτερο και ίσως μοναδικό, ως προς τον τρόπο κατασκευής του, κτίριο.
Η έδραση του κτιρίου έγινε πάνω σε πασσάλους σε βάθος 40m και περιμετρικά κατασκευάστηκε διαφραγματικός τοίχος πάχους 0,80 m σε βάθος 22,0m.
Η βασική του ιδιαιτερότητα συνίσταται στο γεγονός ότι η κατασκευή του είναι ιδιαίτερη και σπανίως εφαρμόζεται. Κατασκευάστηκαν πρώτα τα υποστυλώματα έως το δώμα , μετά η πλάκα και τα δοκάρια του δώματος και μετά αναρτήθηκαν (κρεμάστηκαν) από τα δοκάρια του δώματος οι πλάκες των ορόφων με ειδικούς αναρτήρες. (Πρώτα του 2ου ορόφου και μετά του 1ου ορόφου).